BENEFICIS

La salut i el teixidor

Teixir és una activitat beneficiosa tant per a la nostra salut física com mental, ja que ajuda

a disminuir la freqüència cardíaca, la tensió muscular i la pressió arterial.

La psicoterapeuta anglesa Betsan Corkill, va publicar l´any 2014 un estudi en el que va treballar

amb més de 3500 teixidors i teixidores, aquest estudi li va permetre realitzar un seguit d´afirmacions:

1. Més de la meitat dels teixidors deien que es sentien molt feliços quan teixien.

2.Existeix una relació entre la constància amb que es teixeix i l´estat d´ànim i dels sentiments. Com més teixim, més feliços ens sentim.

3.Les persones que teixeixen amb freqüència, més de tres cops per setmana, són més tranquil·les, menys ansioses, i tenen més autoconfiança.

4.Teixir en grup és molt beneficiós, doncs a més a més del que t´aporta en sí el teixir, pots crear bons vincles socials.

De tot això se´n dedueix que teixir té beneficis psicològics i socials,

que poden contribuir al nostre benestar i a millorar la nostra qualitat de vida.

El cervell que teixeix

Teixir no és una simple repetició de moviments de les mans. Quan teixim posem en funcionament nombroses funcions cognitives:

com que hem de planificar, utilitzem les nostres funcions executives, activem la nostra atenció,  estimulem les funcions visuespacials

i visuconstructives, sense adonar-nosaprenem raonament matemàtic i per últim, utilitzem de forma constant la memòria.

És per aquest motiu que teixir pot ser molt terapèutic per a :

Nens i adults amb TDH

Persones amb algun transtorn relacionat amb l´estrès o amb l´ansietat.

Per a persones que tenen alguna dificultat amb la motricitat fina.

Per a mantenir les funcions cognitives dels nostres avis.

Close Menu