eines de feltre

Les eines de feltre, serveixen per crear textils a partir de les fibres sense entrecreuar, ja que es fa compactant fibres.
Dins del món de les eines, tenim compactadores, que serveixen per apretar o compactar les fibres en humit i les perfiladores, que serveixen per donar bons acabats als feltres, perfilant les cantonades i forats