ÚS

Teixir és un procés en el qual entrecreuem fils en sentit longitudinal (que anomenem ordit), amb fils en sentit transversal (que anomenem trama).
L’ordit és el primer que posarem en el teler, en els que són de tipus fixe, aniran muntats en les regates o claus, en els telers més complexos, estarà enrotllat en els cilindres de fusta que l’aniran alliberant a mesura que anem teixint, amb aquests, tindrem la llargada de teixit que necessitem.
Els fils de la trama, els anirem entreteixint amb l’ajuda d´una agulla en els telers simples o bé, amb una llançadora, en els complexos, un cop feta la passada, compactarem el teixit fet amb la mateixa agulla o amb una pinta.
Una tela pot estar feta de moltes maneres diferents depenent de com creuem els fils de l’ordit amb els de la trama, a això en diem el tipus de lligament d’un teixit i aquí, les possibilitats són il·limitades en funció de les combinacions de lligaments o la qualitat i colors dels fils, tant de la trama com de l’ordit.
Nosaltres hem triat les més habituals per al qui vol començar en aquest món.

Tafetà

El tafetà és el primer dels lligaments fonamentals i el més simple, en ell, el teixit sempre estarà alineat amb el sentit de l’ordim, ja que la repetició del patró sempre serà de 90 graus, el tafetà permet una combinació infinita de patrons segons les
combinacions que hi fem, així com els colors que hi apliquem.

Tafetà – 1
1 color
1 fil d´ordit per passada
1 passada de trama de cada color

Tafetà – 2
1 color
2 fils d´ordit per passada
1 passada de trama de cada color

Tafetà – 3
1 color
3 fils d´ordit per passada
1 passada de trama de cada color

Tafetà – 4
2 colors
1 fil d´ordit per passada
1 passada de trama de cada color

Tafetà – 5
2 colors
2 fils d´ordit per passada
1 passada de trama de cada color

Tafetà – 6
2 colors
3 fils d´ordit per passada
1 passada de trama de cada color

Tafetà – 7
3 colors
1 fil d´ordit per passada
1 passada de trama de cada color

Tafetà – 8
3 colors
2 fils d´ordit per passada
1 passada de trama de cada color

Tafetà – 9
3 colors
3 fils d´ordit per passada
1 passada de trama de cada color

Sarga

La sarga és el segon lligament fonamental i en ella, la repetició del patró de la trama sempre es desplaçarà en cada passada que fem, el resultat és un teixit de diagonal.
Les variants de les sargues, igual que passa amb els tafetans, són infinites.

Sarga – 1
desplaçament 1 fil d´ordit per passada
1 color
2 fils d´ordit per passada
1 passada de trama de cada color

Sarga – 2
desplaçament 1 fil d´ordit per passada
1 color
3 fils d´ordit per passada
1 passada de trama de cada color

Sarga – 3
desplaçament 1 fil d´ordit per passada
1 color
4 fils d´ordit per passada
1 passada de trama de cada color

Sarga – 4
desplaçament 1 fil d´ordit per passada
2 colors
4 fils d´ordit per passada
1 passada de trama de cada color

Sarga – 5
desplaçament 1 fil d´ordit per passada
2 colors
3 fils d´ordit per passada
1 passada de trama de cada color

Sarga – 6
desplaçament 1 fil d´ordit per passada
2 colors
2 fils d´ordit per passada
1 passada de trama de cada color

Sarga – 7
desplaçament 1 fil d´ordit per passada
3 colors
4 fils d´ordit per passada
1 passada de trama de cada color

Sarga – 8
desplaçament 1 fil d´ordit per passada
3 colors
3 fils d´ordit per passada
1 passada de trama de cada color

Sarga – 9
desplaçament 1 fil d´ordit per passada
3 colors
2 fils d´ordit per passada
1 passada de trama de cada color

Close Menu