Teler mandaler – 0 | Looms felting and marbring tools

Teler mandaler – 0

TELER MANDALER ZERO

Gamma de telers mandalers

Els telers mandalars son el resultat de sumar els mandales tradicionals amb telers sobreposats per formar un conjunt molt original, el mandalar 0, té tres costats i els telers van muntats al seu voltant