Teler mandaler 2 | Looms felting and marbring tools

Teler mandaler 2

TELER MANDALER 2

Gamma de telers mandala

Els mandalers son la unió esntre els mandales tradicionals i els telers sobreposats sobre ells, el resultat és una estrella molt fàcil de fer…
El teler mandala 2, té sis braços que generen una estrella de sis puntes.